Míc đa hướng hội nghị Meeteasy Mvoice 8000B-EX

Míc đa hướng hội nghị Meeteasy Mvoice 8000B-Ex, 5 mic và loa lớn, cổng USB, 3.5mm, bluetooth, họp 6-20 người.

Call: 024.320.28299