Gateway chuyển đổi 8FXO 8FXS Dinstar DAG2000-8S8O

Gateway chuyển đổi Dinstar DAG2000-8S8O, 8 FXO, 8 FXS, kết nối tổng đài và điện thoại bàn analog

Call: 024.320.28299