Bộ cắm 40 sim di động Synway UMG2000-40

Thiết bị cắm 40 sim đồng thời Synway UMG2000-40, kết nối với tổng đài ip.

Call: 024.320.28299