Switch Hasivo S600P-4F-2F-SE hỗ trợ nguồn PoE

Switch PoE chia mạng Hasivo S600P-4F-2F-SE, sử dụng cho Điện Thoại IP Phone, Camera, Bộ Phát WiFi, các thiết bị hỗ trợ nguồn PoE gồm 4 LAN và 2 UPLINK, Hasivo giá rẻ nhưng có tính năng chống sét, bảo vệ quá tải

Call: 024.320.28299