Bộ phát wifi mesh Grandstream GWN7630

Thiết bị thu phát wifi mesh Grandstream GWN7630, 16 SSID, 200 client đồng thời, không kèm nguồn

Call: 024.320.28299