SW105GM Thiết bị convertor quang LAN 100Mb Hasivo

Convertor quang ra 4 LAN chính hãng Hasivo, kết nối tới 20km, vỏ sắt tản nhiệt tốt, thiết bị chuyển đổi Converter quang Hasivo SW105GM A/B, 4 cổng LAN RJ45 10/100Mbps, hỗ trợ tính năng plug and play

Call: 024.320.28299