Fanvil i33v video doorphone intercom chuẩn SIP

Fanvil i33v video intercom chuẩn SIP, PoE, speaker 3W, hỗ trợ door switch, 2 tài khoản SIP, 01 bàn key, mở cửa bằng password, 01 camera, RFID/IC cards reader, cài đặt video doorphone Fanvil i33v cao cấp qua giao diện web dễ dàng.

Call: 024.320.28299