Míc cổ ngỗng không dây KSU1X kết nối Bluetooth

Míc cổ ngỗng không dây Bluetooth KSU1X là giải pháp kết nối không dây cho phòng họp hội nghị trực tuyến hoặc dạy học trực tuyến, kết nối tới 50 mét, sử dụng Pin cho di chuyển linh hoạt, kết nối các phần mềm họp hội nghị.

Call: 024.320.28299