Míc đa hướng hội nghị Meeteasy Mvoice 5000B

Mic đa hướng hội nghị Meeteasy Mvoice 5000B gồm 3 mic và loa, cổng USB, 3.5mm, bluetooth, họp 4-8 người

Call: 024.320.28299