Míc đa hướng hội nghị Meeteasy Mvoice 8000B

Thiết bị phòng họp Meeteasy Mvoice 8000B gồm 3 mic và loa, cổng USB, 3.5mm, bluetooth, họp 6-12 người

Call: 024.320.28299