Míc đa hướng họp hội nghị Jabra Speak 410 UC

Míc họp hội nghị Jabra Speak 410 UC, dùng cho phòng họp 2-4 người, kết nối USB, tính hợp loa và Míc siêu nhậy

Call: 024.320.28299