Míc đa hướng họp hội nghị Jabra Speak 510 MS

Míc đa hướng hội nghị Jabra Speak 510 MS, kết nối usb, bluetooth, phòng họp 4-5 người, loa và míc siêu nhậy

Call: 024.320.28299