Míc mở rộng cho thiết bị Logitech Meetup

Míc mở rộng logitech cho phòng họp hội nghị chỉ sử dụng cho thiết bị Logitech Meetup, dây dài 2.4m, phạm vi thu âm từ 2.4 mét đến 4.2 mét

Call: 024.320.28299
Mã: Míc mở rộng Logitech Meetup Danh mục: , Từ khóa: