Míc đa hướng hội nghị Meeteasy Mvoice 1000

Míc đa hướng hội nghị Meeteasy Mvoice 1000, 3 mic và loa lớn, cổng USB, Bluetooth, dùng cho nhóm họp 4-6 người

Call: 024.320.28299