Míc đa hướng họp hội nghị Jabra Speak 510 UC

Míc đa hướng hội nghị Jabra Speak 510 UC, cổng kết nối usb, bluetooth, dùng cho phòng họp 4-5 người.

Call: 024.320.28299