Điện thoại IP Grandstream GXP1628 PoE

Điện thoại IP Grandstream GXP1628 có tính năng gọi nội bộ không cần tổng đài, 02 tài khoản SIP cho phép nhận 2 cuộc gọi cùng lúc, 02 cổng mạng gigabit hỗ trợ PoE.

Call: 024.320.28299