GXP1610 điện thoại ip Grandstream non PoE

Điện thoại ip grandstream 1610 sử dụng 01 tài khoản SIP, GXP1610 có tính năng gọi nội bộ với nhau không cần tổng đài ip, Grandstream GXP1610 kết nối với tất cả các loại tổng đài ip sử dụng chuẩn SIP, Điện thoại có 02 cổng mạng LAN.

Call: 024.320.28299