Điện thoại IP Grandstream GXP1630 PoE

Điện thoại IP Grandstream GXP1630 có 3 tài khoản SIP, PoE, 2 cổng mạng, có tính năng gọi nội bộ không cần tổng đài.

 

Call: 024.320.28299