Điện thoại IP Grandstream GXP1615 PoE

Điện thoại grandstream GXP1615 có tính năng gọi điện nội bộ không cần tổng đài, hỗ trợ nguồn PoE, sử dụng 01 tài khoản SIP.

Call: 024.320.28299