Yealink CP960 điện thoại hội nghị trực tuyến

Điện thoại hội nghị Yealink CP960, màn hình 5 inch, PoE, míc thu âm 360 độ, có thể mở rộng phòng họp hội nghị bằng míc không dây và míc có dây, giải pháp phòng họp hội nghị thoại trực tuyến cho doanh nghiệp

Call: 024.320.28299