Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D – 8 vào 72 máy lẻ

Call: 024.320.28299