Yeastar TA1600 thiết bị gateway chuyển đổi 16FXS

Bộ chuyển đổi gateway 16 cổng FXS Yeastar TA1600, chuyển đổi Voip sang Analog để cắm điện thoại bàn, Thiết bị TA1600 kết nối tổng đài ip chuẩn SIP như Asterix, Grandstream, Yeastar, Gateway chuyển đổi TA1600 chuẩn SIP, IAX, 16 ports FXS.

Call: 024.320.28299