Card 4 trung kế mở rộng tổng đài Excelltel CP1696

Card mở rộng 4 CO analog tổng đài Excelltel, gồm 4 line đầu vào bưu điện cho tổng đài Excelltel CP1696.

Call: 024.320.28299