Zycoo S10 Plus tổng đài CooCenter 40 user

Zycoo CooCenter S10 Plus là tổng đài IP tổng đài Callcenter có ghi âm, IVR đa cấp, hỗ trợ tối đa 40 máy nhánh ip, với 10 cuộc gọi đồng thời, thiết kế dạng Modul

Call: 024.320.28299