Zycoo CooVox U50 tổng đài ip 100 Ext 30 cuộc gọi đồng thời

Zycoo CooVox U50 là tổng đài IP với giá tốt thường sử dùng cho văn phòng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, máy lẻ ip 100 và 30 cuộc gọi đồng thời, IVR đa cấp, Zycoo U50 pbx system kết nối Siptrunk, 1800xx, 1900xx Không giới hạn

Call: 024.320.28299