Yeastar TG400W Thiết bị cắm sim di động 2G 3G

Bộ cắm 4 SIM di động Yeastar TG400W băng tần 2G GSM, 3G WDMA, Gateway TG400W hỗ trợ API, kết nối mọi tổng đài ip như Asterix, Grandstream, Yeastar, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45, card giao tiếp sim TG400W giá rẻ

Call: 024.320.28299