Yealink W60B Base Station phát sóng không dây

Yealink W60B là trạm gốc DECT IP phát sóng wireless không dây cho điện thoại tay con W56H, Base Yealink W60B hỗ trợ tài khoản 8 SIP account, 8 cuộc gọi đồng thời, cài đặt điện thoại W60P và cấu hình qua giao diện Web rất đơn giản.

Call: 024.320.28299