Yealink W53H điện thoại tay cầm không dây

Yealink W53H điện thoại tay con không dây, điện thoại ip cầm tay W53H kết nối với Base Yealink W53P, cài đặt điện thoại W53H và cấu hình qua giao diện Web rất đơn giản, Dectphone có màn hình 1.8 inch

Call: 024.320.28299