Yealink W52P điện thoại Dect Phone giá rẻ

Yealink W52P điện thoại DECT Phone chuẩn wifi giá rẻ, điện thoại voip Yealink W52P hỗ trợ tài khoản 5 SIP account, màn hình 2.4 inch, Cài đặt điện thoại W52P và cấu hình qua giao diện Web rất đơn giản.

Call: 024.320.28299