Yealink W52H điện thoại tay con không dây

Yealink W52H điện thoại wireless tay con không dây, điện thoại wifi tay con W52H kết nối với Base Yealink W52P, cài đặt điện thoại và cấu hình qua giao diện Web rất đơn giản, Dectphone có màn hình 2.4 inch

Call: 024.320.28299