Yealink SIP-T53 điện thoại ip giá rẻ

Yealink SIP-T53 điện thoại ip giá rẻ, điện thoại voip Yealink SIP-T53 hỗ trợ tài khoản 12 SIP account, màn hình 3.7 inch, Cài đặt điện thoại T53 và cấu hình qua giao diện Web rất đơn giản.

Call: 024.320.28299