Yealink CPE90 míc có dây dùng cho điện thoại Yealink

Thiết bị Yealink CPE90 Microphone là bộ míc có dây, dùng kết nối với điện thoại hội nghị Yealink CP960 để mở rộng phòng họp hội nghị, míc CPE90 Wire là giải pháp kết nối mở rộng cho phòng họp.

Call: 024.320.28299