Yamaha YVC-330 Míc đa hướng họp hội nghị

Míc đa hướng hội nghị Yamaha YVC-330 kết nối cổng usb, Bluetooth Conference Speakerphone, sử dụng cho phòng họp từ 20-30 người

Call: 024.320.28299