Yamaha YVC-1000 Míc đa hướng họp hội nghị

Míc đa hướng hội nghị Yamaha YVC-1000 kết nối cổng usb, Bluetooth Conference Speakerphone, sử dụng cho phòng họp từ 50-100 người, có cổng IN, OUT cho âm thanh, có thể Mở rộng đến 4 Micro x YVC-1000EX

Call: 024.320.28299