X3SW điện thoại wifi để bàn chính hãng Fanvil

Điện thoại wifi để bàn Fanvil X3SW gồm 4 tài khoản SIP, 2 cổng mạng LAN, hội nghị audio, danh bạ 1000 số, Âm thanh HD, cài đặt điện thoại ip để bàn X3S Wifi qua giao diện web, điện thoại Fanvil không dây giá rẻ.

Call: 024.320.28299