Vtech VCS754 điện thoại hội nghị phòng họp

Điện thoại hội nghị chuẩn SIP Vtech VCS754, Cổng USB kết nối PC, SIP voip, Loa lớn tích hợp sẵn 2 míc trên thân, 4 míc không dây dịch chuyển 4-10 mét, Điện thoại VCS754 gồm 3 tài khoản SIP Account.

Call: 024.320.28299