UVC84 byod-210 Yealink hệ thống hội nghị truyền hình

Thiết bị Camera UVC84 byod-210 Yealink hệ thống hội nghị truyền hình sử dụng cho phòng họp rộng, gồm camera, míc, remote, loa,  ứng dụng cho dạy học, họp hội nghị truyền hình trực tuyến, đào tạo, họp hội thảo.

Call: 024.320.28299