UVC40 Yealink Camera hội nghị trực tuyến kết nối wifi

Thiết bị Camera Yealink UVC40 góc rộng 133 độ,  webcam Yealink UVC40 kết nối usb plug and play hoặc kết nối qua wifi, tích hợp công nghệ AI,  ứng dụng cho dạy học, họp hội nghị truyền hình trực tuyến, đào tạo, họp hội thảo.

Call: 024.320.28299