USB Dongle Yealink BT40 kết nối Bluetooth

USB Dongle Yealink BT40 kết nối Blutooth, hỗ trợ điện thoại ip Yealink SIP-T27G, T29G, T46G, T48G, T41S, T42S, T46S và T48S, BT40 kết nối với bộ phát bằng sóng Blutooth, Khoảng cách kết nối tới 10m.

Call: 024.320.28299