UCM6308 tổng đài ip Grandstream

UCM6308 tổng đài Voip Grandstream Hỗ trợ Siptrunk, tích hợp 8 đường vào FXO và 8 máy lẻ analog FXS, IVR, quản lý qua Cloud, 3000 IP User và 450 cuộc gọi đồng thời

Call: 024.320.28299