UCM6304 tổng đài ip Grandstream

UCM6304 tổng đài Voip Grandstream Hỗ trợ Siptrunk, tích hợp 4 đường vào FXO và 4 máy lẻ analog FXS, IVR, quản lý qua Cloud, 500 IP User và 75 cuộc gọi đồng thời, hỗ trợ gọi hội nghị nhiều bên thoại hoặc video call.

Call: 024.320.28299