UCM6302A Grandstream tổng đài Cloud 500 user

Grandstream UCM6302A tổng đài hỗ trợ Siptrunk, hiển thị số, IVR đa cấp, ghi âm cuộc gọi, thoại audio 75 bên, quản lý qua GDMS Cloud, 500 User và 75 cuộc gọi đồng thời, ucm6302A giá rẻ phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ

Call: 024.320.28299