UCM6302 tổng đài ip Grandstream

UCM6302 tổng đài Voip Grandstream Hỗ trợ Siptrunk, tích hợp 2 đường vào FXO và 2 máy lẻ analog FXS, IVR, quản lý qua Cloud, 500 IP User và 45 cuộc gọi đồng thời

Call: 024.320.28299