UCM6301 tổng đài ip Grandstream

UCM6301 tổng đài ip Grandstream Hỗ trợ Siptrunk, tích hợp 1 đường vào và 1 máy lẻ analog, quản lý qua Cloud, 50 IP User và 15 cuộc gọi đồng thời

Call: 024.320.28299