UCM6300 tổng đài ip Grandstream quản lý cloud GDMS

UCM6300 tổng đài ip Grandstream Hỗ trợ Siptrunk, Full tính năng: Hiển thị số, lời chào tự động, ghi âm cuộc gọi…, quản lý qua GDMS Cloud, 250 User và 50 cuộc gọi đồng thời, ucm 6300 giá rẻ phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Call: 024.320.28299