UC2000-VG-32G thiết bị gắn 32 SIM 2G GSM Dinstar

Thiết bị cắm 32 sim 2G GSM đồng thời Dinstar UC2000-VG-32G, kết nối tổng đài IP, giảm cước cuộc gọi xuống 0 đồng.

Call: 024.320.28299