UC2000-VE-4G-B thiết bị cắm 4 SIM 2G GSM Dinstar

Gateway Dinstar UC2000-VE-4G-B, cắm 4 sim 2G GSM đồng thời, kết nối tổng đài ip làm trung kế SIP Trunking.

Call: 024.320.28299