Tổng đài UCM6304A 1.000 user và 150 call đồng thời

Tổng đài Voip Grandstream UCM6304A,  hỗ trợ Siptrunk, tích hợp 4 đường vào FXO và 4 máy lẻ analog FXS, IVR, quản lý qua Cloud, 1000 IP User và 150 cuộc gọi đồng thời, hỗ trợ gọi hội nghị nhiều bên thoại hoặc video call.

Call: 024.320.28299