Tổng đài Panasonic KX-TDA100D – 8 đường vào 96 máy lẻ

Call: 024.320.28299