Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh

Tổng đài KX-NS300 6 trung kế và 60 máy nhánh gồm 01 khung chính, 01 Khung phụ NS320, 01 Card extention, 01 Card extention.

Call: 024.320.28299